Ocalałe nagrobki na cmentarzu żydowskim w Mszanie Dolnej

Żydowska nekropolia w Mszanie Dolnej, została, niestety, w znacznej mierze zniszczona i zdewastowana: podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Sam obszar cmentarza jest ograniczony w stosunku do stanu sprzed wojny, a po jej zakończeniu był przeznaczony przez władze miasta "pod zalesienie".  Wiele nagrobków zostało zrabowanych przez nazistów, ale też wojennych i powojennych rabusiów z sąsiedztwa  - do dziś po niektórych z nich pozostały zarośnięte mchem i trawą podesty z resztkami marmurowych czy piaskowcowych macew. Czas także robi swoje i pozostałe nagrobki niszczeją, pojawiła się więc pilna potrzeba ich utrwalenia bodaj w fotografii i zapisie. W tym ostatnim nieocenioną pomocą posłużyła nam Pani Jolanta Kruszniewska, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która podjęła się pomocy w odczytaniu inskrypcji na istniejących i możliwych do odczytania macewach. 

Jakow Goldman ben Mordechaj Gimpel, zm. 24.02.1899
Jakow Goldman ben Mordechaj Gimpel, zm. 24.02.1899

Macewa zakończona półkoliście, w górnej części ozdobna korona z umieszczonym w jej podstawie napisem Keter szem tow (korona dobrego imienia), z literami pe i nun po prawej i lewej stronie. Poniżej...

Izrael Iser ben Abraham Segal, zm. 14.05.1899
Izrael Iser ben Abraham Segal, zm. 14.05.1899

Macewa zakończona półkoliście, w górnej płycinie płaskorzeźba przedstawiająca rękę trzymającą dzban — symbol używany na nagrobkach zmarłych z pokolenia lewitów. Poniżej inskrypcja hebrajska —...

Rebeka bat Zeew Cwi Segal, zm. 10.03.1897
Rebeka bat Zeew Cwi Segal, zm. 10.03.1897

Chana bat Perel, zm. 1.01.1890
Chana bat Perel, zm. 1.01.1890

Nagrobek w kształcie obelisku, dodatkowo element dekoracyjny stanowi wypukły kwiat w jego górnej części; inskrypcja umieszczona w podstawie, we wgłębieniu, formuła początkowa otoczona ozdobnym obrysem, po...

Feigel Sara bat Jehuda HaKohen, zm. ?
Feigel Sara bat Jehuda HaKohen, zm. ?

Macewa zakończona półkoliście, w górnej części ozdobiona świecznikiem(symbol typowy dla nagrobków kobiet) rozdzielającym litery pe i nun (skrót od „tu pogrzebana”), inskrypcja hebrajska otoczona...

Liba Feigel bat Szmuel, zm. 15.07.1908
Liba Feigel bat Szmuel, zm. 15.07.1908

Macewa zakończona półkoliście, w górnej części płyciny świecznik z ozdobnymi literami pe i nun wpisanymi w koła, dolna płycina zawiera inskrypcję hebrajską ze zróżnicowaną wielkością liter...

Sara bat Nachman, zm. 5.09.1930
Sara bat Nachman, zm. 5.09.1930

Macewa zakończona półkoliście. W górnej części nagłówek dopasowany do górnej krawędzi (nieczytelny) oraz ozdobny świecznik, w dolnej inskrypcja hebrajska z wyróżnieniem imienia zmarłej większymi...

Malka bat Cwi HaLewi, zm. 19.01.1899
Malka bat Cwi HaLewi, zm. 19.01.1899

Macewa zakończona półkoliście. W górnej części symbol świecznika (typowy dla kobiet), po jego prawej i lewej stronie umieszczono litery pe i nun. Inskrypcja hebrajska wpisana w lico nagrobka obramowana...

Chaim Zacharia ben Jeszaja Jakow, zm. ???
Chaim Zacharia ben Jeszaja Jakow, zm. ???

Nagrobek w formie steli zakończony półokrągło, w górnej części korona. Inskrypcja hebrajska obramowana, w rogach drobne zdobienia. Wyszczególnione litery tworzą akrostych – kolejne litery imienia...

Cwi Zollman ben Szmuel, zm. 30.01.1901
Cwi Zollman ben Szmuel, zm. 30.01.1901

Macewa zakończona półkoliście, w górnej płycinie ozdobna korona i prawdopodobnie litery pe i nun (niezachowane). Inskrypcja hebrajska zapisana poniżej na całości lica – z rozciągnięciem liter...

Ozer ben Icchak, zm. 21.07.1904
Ozer ben Icchak, zm. 21.07.1904

Macewa zakończona półkoliście. W górnej płycinie płaskorzeźba przedstawiająca lwa zwróconego w lewo między literami pe i nun wpisanymi w koła. Poniżej inskryp

Hendel bat Aharon
Hendel bat Aharon

Macewa zakończona półkoliście. Górna część zawiera pe i nun (skrót od: tu pochowana) otoczone okręgiem, ozdobione koroną – podtrzymywane przez dwa lwy, stojące na tylnych nogach. Lew być może jest...

Mordechaj ben Abraham Halewi, zm. 24.01.1886
Mordechaj ben Abraham Halewi, zm. 24.01.1886

Macewa zakończona półkoliście, w górnej części w płycinie litery pe i nun w tarczy podtrzymywane przez lwa po prawej, po lewej dzban – symbol pokolenia lewitów, do których zmarły należał. Inskrypcja...

Jeszaja Icchak ben Jehuda Leib zm. 12.12.1884
Jeszaja Icchak ben Jehuda Leib zm. 12.12.1884

Macewa zakończona półkoliście. Górna część zawiera pe i nun (skrót od: tu pochowana) otoczone okręgiem, ozdobione koroną – podtrzymywane przez dwa lwy zwrócone ku sobie, stojące na tylnych nogach....

Mosze ben Jakow, zm. 28.11.1895
Mosze ben Jakow, zm. 28.11.1895

Macewa zakończona półkoliście, w górnej części w płycinie w części centralnej lew, zaś na lewo od niego wąż owinięty wokół pnia? Słupa? (Eskulap? Choć nic w inskrypcji nie potwierdza, aby zmarły...

Mosze ben Zeew
Mosze ben Zeew

Suma wartości liter wyszczególnionych w nagłówku (w oryginale nad każdą z wyszczególnionych liter znajduje się kropka) – daje rok śmierci czyli 655. Nagłówek może świadczyć o tym, że jest to macewa...

Josef Henoch ben Mosze
Josef Henoch ben Mosze

W pierwszym wersie zawarty chronogram – suma liter oznaczonych kropkami na nagrobku (w tekście wyróżnionych) daje rok śmierci Josefa Henocha.

Zeew Cwi ben Jeszaja - Wolf Dreksler (Drechsler)
Zeew Cwi ben Jeszaja - Wolf Dreksler (Drechsler)

Wolf Drechsler (Dreksler) pochodził z Kasiny pow. Mszana Dolna, jego żoną była Scheindel Silberspitz, córka Simona i Estery zd. Reich, pochodząca z Książnic (pow. Bochnia).

Chaim ben Mordechaj
Chaim ben Mordechaj

Icchak Johanan ben Simeon Luzer zm. 24.05.1902
Icchak Johanan ben Simeon Luzer zm. 24.05.1902

Macewa zakończona półokrągło. W zwieńczeniu ozdobiona koroną rozdzielającą litery hebrajskie pe i nun. W inskrypcji wyróżniono imiona zmarłego.

Cwi ben Mosze
Cwi ben Mosze

Jeszaja ben Mosze
Jeszaja ben Mosze

Data niepewna (niewyraźny rok); pod częścią informacyjną (imię, imie ojca i data śmierci) następuje część ze zwrotami pochwalnymi i lamentacjami – pierwsze litery tworzą akrostych – imię zmarłego.

Cwi Hirsz ben Icchak Jom Tow HaLewi, zm. 15.08.1898
Cwi Hirsz ben Icchak Jom Tow HaLewi, zm. 15.08.1898

Macewa zakończona półokrągło – w górnej płycinie symbol Lewitów –naczynie do obmywania rąk po lewej, po prawej prawdopodobnie ręka (uszkodzenie); wyszczególnione litery początkowe kolejnych wersów...

Cwi … ben Jehuda, zm. 5.05.1901
Cwi … ben Jehuda, zm. 5.05.1901

Josef Menachem ben Simeon Eliezer, zm. 27.10.1879
Josef Menachem ben Simeon Eliezer, zm. 27.10.1879

Opis: Macewa zakończona półkoliście, w górnej części wyeksponowane litery pe i nun, ozdobione motywem roślinnym, w zwieńczeniu korona; poniżej inskrypcja hebrajska: pierwsze trzy wersy wyryte po łuku i...

Macewa bez personaliów, z fragmentem modlitwy  El male rachamim, 1
Macewa bez personaliów, z fragmentem modlitwy El male rachamim, 1

Macewa bez personaliów, z fragmentem modlitwy  El male rachamim, 2
Macewa bez personaliów, z fragmentem modlitwy El male rachamim, 2

« poprzednia 1 następna »