Liba Feigel bat Szmuel, zm. 15.07.1908

liba feigel bat szmuel

1 פנ
2 האשה זקינה וחשובה
3 כפה פרשה לעני
4 וידי שלחה לאביון
5 מרת ליבא פיגל בת
6 מוה ר שמואל נפטר[ה]
7 טז תמוז תרסח לק
8 תנצבה

  1. Tu pochowana
  2. Kobieta sędziwa i poważana
  3. Swą dłoń otwierała przed ubogim
  4. A do biedaka wyciągała swoje ręce*
  5. Pani Liba Feigel córka
  6. Naszego pana i nauczyciela rabiego Szmuela, zmarła
  7. 15 tamuz 668 wedle małej rachuby
  8. Niech jej dusza zostanie związana w węzełku życia

Uwagi:
* Por. Prz 31, 20
** 16 tamuz 5668 daje datę 15.07.1908

Opis: Macewa zakończona półkoliście, w górnej części płyciny świecznik z ozdobnymi literami pe i nun wpisanymi w koła, dolna płycina zawiera inskrypcję hebrajską ze zróżnicowaną wielkością liter (wyróżnione imiona zmarłej i formuła końcowa).

Transkrypcja i tłumaczenie: Jolanta Kruszniewska