Zeew Cwi ben Jeszaja - Wolf Dreksler (Drechsler)

Wolf-Drechsler

1 איש תם וישר
2 מעשיו עשה בכושר
3 והלך בדרך הישר ונתן
4 מלחמו לדלים ונהנה
5 מגיע כפו ה''ה מו'
6 זאב צבי
7 מו''ה ישע.. נ' כא ...
8 תרפ תנצבה
9 וואלף דרעקסלער

  1. Mąż zacny i prawy
  2. Uczynki swoje czynił w czystości
  3. I podążał drogą prawości, i dawał
  4. Ze swego chleba ubogim, i żył
  5. z trudu rąk swoich. Ten oto nasz nauczyciel
  6. Zeew Cwi
  7. Syn naszego nauczyciela pana Jeszaji. Odszedł 21…
  8. 680, Niech jego dusza zostanie związana w węzełku życia
  9. Wolf Dreksler

Wolf Drechsler (Dreksler) pochodził z Kasiny pow. Mszana Dolna, jego żoną była Scheindel Silberspitz, córka Simona i Estery zd. Reich, pochodząca z Książnic (pow. Bochnia).

Z zapisów w metrykach urodzeń wiadomo, że mieli przynajmniej troje dzieci:

Simon, ur. 13.09.1886. W rubryce świadka (sandeka) zapisany jest Szaja Drechsler (może to jest ojciec wspomniany w inskrypcji nagrobnej?). Zmarł 24.11 w tym samym roku, zaś jako powód śmierci podano „wynędznienie”.

Laje, ur. 28.09.1887

Isaak ur. 20.08.1889. Na marginesie w uwagach uzupełniono, że Isaak zmarł w Mszanie Dolnej 29.12.1894 na krup.

W metrykach wszystkich dzieci jako adres urodzenia podano Książnice 26, gdzie mieszkali rodzice Scheindli. Podobnie wszędzie podkreślono, że rodzice nie zawarli legalnego ślubu (a jedynie rytualny). Podano także zajęcie Wolfa – szynkarz z Kasiny.

Transkrypcja i tłumaczenie Jolanta Kruszniewska