Chaim ben Mordechaj

chaimBenMordechajMin

1 פ''נ
2 איש תם וישר מו''ה
3 חיים
4 [בן מ] מרדכי י''נ ? תשרי תר?
5 ח[נן] דלים כפי יכלתו
6 ישר באנשים עד אחריתו
7 יבכו בניו וילילו על מותו
8 משאו ומתנו נהג באמונתו
9 תנצבה

  1. Tu pochowany
  2. Mąż zacny i prawy, nasz nauczyciel, pan
  3. Chaim
  4. [syn pana] Mordechaja. Odeszła jego dusza… tiszri roku …
  5. Litował się nad ubogimi, wedle swoich możliwości
  6. prawy wobec ludzi aż do swego końca
  7. Płaczcie jego synowie i lamentujcie nad jego śmiercią
  8. Jego czyny i działanie były sumienne
  9. Niech jego dusza zostanie związana w węzełku życia

Transkrypcja i tłumaczenie Jolanta Kruszniewska