Zostań darczyńcą

Jeśli chcielibyście Państwo wesprzeć nasze działania w trosce o pamięć po mszańskich (i nie tylko) Żydach, prosimy o wpłaty na konto: 

Fundacja Sztetl Mszana Dolna, ul.Stawowa 65, 34-730 Mszana Dolna, KRS 0000894550

nr 76 1600 1462 1856 4954 7000 0001 dla wpłat  w PLN

Dla wpłat z zagranicy w dowolnej walucie (będzie przeliczona na PLN)

IBAN: PL76 1600 1462 1856 4954 7000 0001

BIC: PPABPLPK

 SWIFT: PPABPLPKXXX
(dla BNP Paribas Bank Polska S.A.)

Z dopiskiem- na cele statutowe lub

          -na cele konkretnego projektu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych darczyńców

Fundacji Sztetl Mszana Dolna

 

 1. Pozyskane dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Sztetl Mszana Dolna, z siedzibą w Mszanie Dolnej (34-730) przy ul. Stawowej 65, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894550
 3. W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, adres, numer rachunku bankowego oraz informację o wysokości darowizny. W sytuacji skontaktowania się z nami drogą elektroniczną w związku z przekazaniem darowizny, będziemy także przetwarzać Państwa adres email.
 4. Ww. dane osobowe przetwarzamy w celach:
 5. realizacji darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
  b. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
  c. przekazania podziękowania oraz informowania o naszej działalności i możliwościach  dalszego wspierania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)  RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 6. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
 7. w przypadku celów określonych w pkt. 4.a i b. – przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków
  b. w przypadku celów określonych w pkt. 4.c. – do czasu skorzystania z przysługujących Państwu praw skutkujących koniecznością zaprzestania przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w tych celach.
 8. Państwa dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingowe, mailingowe, księgowe oraz pocztowe. Podmioty te mogą mieć dostęp do Państwa danych wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu danych osobowych i nie mogą wykorzystywać ich do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom.
 9. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie do dostępu do treści przetwarzanych danych oraz ich zmiany, żądania ograniczenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także przenoszenia oraz żądania usunięcia danych osobowych.
 10. W celu skorzystania z przysługujących praw należy zwrócić się do nas pocztą elektroniczną na adres sztetl@sztetlmszanadolna.com lub listownie na adres: Fundacja Sztetl Mszana Dolna ul. Stawowa 65, 34-730 Mszana Dolna
 11. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).