Cwi Hirsz ben Icchak Jom Tow HaLewi, zm. 15.08.1898

cwi-hirsch-ben-icchak-jom

1 פ''נ
2 רבני מו''ה צבי חירש בן מו''ה
3 יצחק יום טוב הלוי ז''ל נפטר
4 ב''ז מנחם אב תרנח ל''ק
5 צבי ורגיג למעשים נכונים
6 בן סח שנים נגנז למרומים
7 ירא וחרד איש הלך תמים
8 צדקת פזרונו יסהודו במרומים
9 חק תורתו יכתורו לנשמתו
10 קול פנו דרך יכרוזו לבואתו
11 יום פקודתו חקוק פה לזכרון
12 טוב ברכו יעלה למשפחתו להגן
13 הלוי יעמוד לשיר לקץ הימין
14 תנצבה

 1. Tu pochowany
 2. Nasz mistrz, nauczyciel, pan Cwi Hirsz syn naszego nauczyciela, pana
 3. Icchaka Jom Tow HaLewi* błogosławionej pamięci, zmarł
 4. 27 aw 658** wedle małej rachuby
 5. Cwi […] do czynów właściwych
 6. W wieku 68 lat został ukryty w niebiosach
 7. Pełen lęku i bojaźni postępował uczciwie***
 8. Jałmużnę szczodrze rozdawał [...] na wysokościach
 9. Prawo jego przykazań zapisane w jego duszy
 10. Przygotują drogę i głośno będą głosić jego przybycie
 11. Dzień jego pory (odejścia) wyryty tutaj dla pamięci
 12. Jego błogosławieństwo będzie czuwać nad jego rodziną
 13. Ha-Lewi powstanie do pieśni u kresu dni***
 14. Niech jego dusza zostanie związana w węzełku życia

Uwagi :
*Ha-Lewi – z pokolenia lewitów, potomków Lewiego, pozostających wedle tradycji w służbie w Świątyni Jerozolimskiej.
** 27 aw 5658 daje datę 15.08.1898
*** por. Prz 28, 18.
**** por. Dn 12, 13

Opis: Macewa zakończona półokrągło – w górnej płycinie symbol Lewitów –naczynie do obmywania rąk po lewej, po prawej prawdopodobnie ręka (uszkodzenie); wyszczególnione litery początkowe kolejnych wersów (poniżej daty) tworzą akrostych – imię i imię ojca – Cwi ben Icchak Jom Tow Ha-Lewi.

Transkrypcja i tłumaczenie Jolanta Kruszniewska