Hendel bat Aharon

Hendel-bat-Arie

1 פנ
2 אשה השובה והצנועה
3 והיישרח? ומלחמה נתנה
4 לעניים ולאביונים אשת חיל
5 מי ימצה עתרט בעלה ותפארת
6 בניה מרת הענדל בת התורנה
7 מוה אהרן זל .... אלול
.....

  1. Tu pochowana
  2. Kobieta poważana i cnotliwa
  3. I prawa. Ze swego chleba dawała
  4. Ubogim i potrzebującym. Kobietę dzielną
  5. Któż znajdzie?* Korona swego męża** i chwała
  6. swoich synów. Pani Hendel córka
  7. naszego nauczyciela i pana Aharona  błog. pamięci.... (zmarła w miesiącu) elul
  8. ....

Uwagi :
* cytat z Prz 31,10.
** Prz 12,4.

Opis: Macewa zakończona półkoliście. Górna część zawiera pe i nun (skrót od: tu pochowana) otoczone okręgiem, ozdobione koroną – podtrzymywane przez dwa lwy, stojące na tylnych nogach. Lew być może jest tu nawiązaniem do imienia ojca zmarłej (Aharon). Pomiędzy górną częścią a tekstem inskrypcji listwa z bogatym motywem ozdobnym (kwiatowo-geometrycznym). Dodatkowo tekst obramowany dwoma kolumnami po prawej i lewej stronie. Data (rok śmierci) i formuła końcowa uszkodzone na skutek późniejszego umocnienia podtrzymującego płytę.

Transkrypcja i tłumaczenie Jolanta Kruszniewska