Cwi ben Mosze

cwi-ben-mosze


1 פ''נ
2 איש תם וישר היה
3 ונחנה מוגיע כפיו ירא
4 ד' מצוותיו שמר ה''ה
5 מו''ח צבי בן
6 מו''ה משה ז''ל
7 י''נ כ''ב כםליו תרנ''ז ל''ק

  1. Tu pochowany
  2. Był to mąż zacny i prawy,
  3. i żył z trudu swej dłoni,  
  4. bogobojny, wypełniał swe micwy, ten oto
  5. Nasz nauczyciel, pan Cwi syn
  6. naszego nauczyciela, pana Mosze błogosławionej pamięci
  7. Odeszła jego dusza 22 kislew 657

Transkrypcja i tłumaczenie: Jolanta Kruszniewska