Josef Menachem ben Simeon Eliezer, zm. 27.10.1879

josef-menachem-ben-simeon

1 פ''נ
2 איש ירא ד' מ'
3 יוסף מנחם
4 במ''ו שמעון אליעזר
5 נפטר י מרחשון תרם ל''ק
6 ישר דרך איש הלך תמים
7 ונשא נתן באמונה כל הימים
8 סר למשמעת צדיקים וישרים
9 פזר נתן לאביונים
10 מלחמו נתן לדלים ועניים
11 נפשו בטוב תלין בנעימים
12 חיים עזב והלך לעולמים1
13 מספר חיו שבע ושבעים
14 תנצבה

1 Tu pochowany
2 Mąż bojący się Najwyższego, pan
3 Josef Menachem
4 Syn naszego pana Simeona (Szymona) Eliezera
5 Zmarł 10 marcheszwan 640*
6 Postępował nienagannie, mąż, który podążał drogą prawych**
7 Uczciwy w handlu przez wszystkie swe dni
8 Żył zgodnie z zasadami sprawiedliwych i prawych
9 Szczodrze rozdawał, rozdzielał ubogim***
10 Ze swego chleba dawał biedakom i ubogim
11 Jego dusza będzie przebywać w szczęściu**** wśród rozkoszy
12 Opuścił życie i odszedł do wieczności
13 Żył lat 77
14 Niech jego dusza będzie związana w węzełku życia

Uwagi :
* 10 marcheszwan 5640 daje datę 27.10.1879
** por. Ps 101, 6
*** por. Ps 112, 9
**** por Ps. 25, 13

Opis: Macewa zakończona półkoliście, w górnej części wyeksponowane litery pe i nun, ozdobione motywem roślinnym, w zwieńczeniu korona; poniżej inskrypcja hebrajska: pierwsze trzy wersy wyryte po łuku i obramione żłobieniem. Kolejne, ułożone już prosto, rozpoczynają się akrostychem – pierwsze litery tworzą imiona zmarłego.

Transkrypcja i tłumaczenie Jolanta Kruszniewska