Nagrobek mszańskich rabinów na cmentarzu żydowskim w Krakowie przy ul. Miodowej

rabinimdmiodowa

פ"נ
איש רב המעלה המאה"ג ה"ה הרב
החריף החסיד המפורסים מו"ה יוסף
הכהן בן מו"ה שמואל ז"ל מילודי
צאנז נצר משרשי בעל מגלה
עמוקות ולהרמ"א ז"ל ישב על כסא
הרבנות בק"ק אמסאנע נפטר בש"ט
בשנת ארבעים ושתיים לימי
חייו י"ב תמוז תרמ"ב לפ"ק

יוסף אניני יפה ענף פרי תפארה
וי[...]יחמו עליו מכירוי בנפש מרה

סגולת כלי חמדה הה תצב לי פה קבר פרח נעים נקטף גדול כים השבר
תנצב"ה

Tu pochowany
Mąż wybitny, wielkie światło, ten oto pan
Przenikliwy pobożny (chasyd) spośród wybitnych, nasz nauczyciel, pan Józef
HaKohen, syn naszego nauczyciela, pana Samuela, błogosławionej pamięci, z okręgu sądowniczego
Sącza, gałązka od korzenia (potomek, kontynuator) męża zanurzającego się
w głębokości (wiedzy) i Remu, błogosławionej pamięci, zasiadał na krześle
Rabinackim w świętej gminie Amsane (Mszana Dolna), odszedł w dobrej sławie
W wieku lat 42 swojego życia
Dnia 12 tamuz 642 roku wedle małej rachuby

Józef delikatny, piękna gałąź, owoc chwały
Oj, [……] co, którzy go znają, w duszy gorycz,
Skarb, naczynie drogocenne, oto umieszczą go tu w grobie
Kwiat miły został ścięty, wielka jak morze nasza ruina

Zmarł 29 czerwca 1882 roku (w Krakowie), tam pochowany

Macewa zakończona półkoliście, w zwieńczeniu widoczne ręce w geście błogosławieństwa kapłańskiego (charakterystyczne dla osób z rodu kohenów), nad nimi korona, poniżej zaś litery pe i nun, skrót oznaczający „tu pochowany”. Po obu stronach zwieńczenia – księgi – symbol uczoności zmarłego. Tekst inskrypcji dwudzielny, oddzielony ozdobną kreską, poniżej której znajdują się cztery wersy. Pierwsze litery każdego tworzą imię zmarłego – Josef. Wedle przekazu potomków w tym samym miejscu został pochowany jeden z synów Josefa – Natan Dawid Hollander, zmarły w Krakowie 19 czerwca 1938 roku (20 siwan 5698). Tak też informuje tablica (współczesna) umieszczona na rewersie macewy.

Transkrypcja i tłumaczenie: Jolanta Kruszniewska

Fot. Jolanta Kruszniewska