Jeszaja ben Mosze

IMG_9515


1 לפרט כ
2 פנ
3 הה
4 ישעי'
5 בן מ''ו משה י''נ
6 כה אלול תרע? ל''ק
7 ישדד לבו מד... כל
8 שמר דרך ד'
9 ע
10 יבכו בניו ו
11 השמים עלה [חזר נשמתו]
12 בן משה בג''ע פ?
13 תנצבה

  1. Tu pochowany
  2. Ten oto
  3. Jeszaja
  4. syn naszego nauczyciela, pana Mosze. Odeszła jego dusza
  5. 25 elul 672? Wedle skróconej rachuby
  6. Strzegł dróg Pana…
  7. Niech płaczą jego synowie…
  8. Wzniosła się jego dusza w niebiosa…
  9. Syn Moszego, w ogrodzie Eden…
  10. Niech jego dusza zostanie związana w węzełku życia

Data niepewna (niewyraźny rok); pod częścią informacyjną (imię, imie ojca i data śmierci) następuje część ze zwrotami pochwalnymi i lamentacjami – pierwsze litery tworzą akrostych – imię zmarłego.

Transkrypcja i tłumaczenie: Jolanta Kruszniewska