Cwi Zollman ben Szmuel, zm. 30.01.1901

Cwi-Zollman-ben-Szmuel

1 איש ישר הלך תמים
2 ופעל צדק ירא אלקים
3 כל ימיו עסק באמונה
4 מוה צבי צאללמאן במו
5 שמואל נפטר בשיבה
6 [טוב]ה יוד שבט תרסא
7 תנצבה

  1. Mąż prawy, postępował nienagannie
  2. A pełnił sprawiedliwość*, bogobojny
  3. Przez wszystkie dni swoje pracował sumiennie
  4. Nasz pan i nauczyciel Cwi Collman (Zollman) syn naszego pana
  5. Szmuela, zmarł w podeszłym
  6. Wieku**, 10 szwat 661***
  7. Niech jego dusza zostanie związana w węzełku życia

Uwagi:
* Por. Ps 15,2
** Por. Rdz 15,15
*** Dzień zapisany przez nazwę litery jud – 10. Data 10 szwat 5661 daje 30.01.1901

Opis: Macewa zakończona półkoliście, w górnej płycinie ozdobna korona i prawdopodobnie litery pe i nun (niezachowane). Inskrypcja hebrajska zapisana poniżej na całości lica — z rozciągnięciem liter końcowych w trzech liniach.

Transkrypcja i tłumaczenie: Jolanta Kruszniewska