Sara bat Nachman, zm. 5.09.1930

sara bat nachman

1 האשה חשובה צנועה
2 מרת שרה בת
3 מוה נחמן נפטרה יב
4 אלול תרץ לק
5 שמרה מצותיה כהלבתה
6 רדים ודלים תמכה בחמלתה
7 הוי שאגו כלם על פת[ירתה]
8 בת נחמן בגן עדן נשמ[תה]
9 תנצבה

  1. Kobieta poważana cnotliwa
  2. Pani Sara córka
  3. Naszego pana i nauczyciela Nachmana, zmarła 12
  4. Elul 690* wedle małej rachuby
  5. Strzegła (wypełniania) swoich micw**
  6. Ubogich i biednych wspomagała w swoim miłosierdziu
  7. Oj, podnieście krzyk wszyscy nad jej odejściem
  8. Córki Nachmana, w ogrodzie Eden jej dusza
  9. Niech jej dusza zostanie związana w węzełku zycia

Uwagi:
* 12 elul 6590 daje 5.09.1930
** micwa — dobry uczynek, zobowiązanie, które nakazuje religia — dla kobiety trzy podstawowe: wypiek chałki, czystość, zapalanie świec w szabat

Opis: Macewa zakończona półkoliście. W górnej części nagłówek dopasowany do górnej krawędzi (nieczytelny) oraz ozdobny świecznik, w dolnej inskrypcja hebrajska z wyróżnieniem imienia zmarłej większymi literami oraz akrostych - wersy poniżej daty zaczynają się kolejnymi literami imienia zmarłej, przedostania linia zawiera zaś sformułowanie „córka Nachmana”.

Transkrypcja i tłumaczenie: Jolanta Kruszniewska