Chaim Zacharia ben Jeszaja Jakow, zm. ???

chaim-zacharia-ben-jeszaja

1 איש תם וישר מוה'
2 חיים זכרי'
3 בן מוה' ישעי' יעקב נפטר
4 כד אלול תר(?) לק
5 חיים שבק לן וחלך למנוחתו
6 זכר ... ובועו כל עדתו
7 רשים ודלים תמך בחמלתו
8 ישר באנשים עד אחריתו
9 השמים עלה חזר נשמתו
10 תנצבה

  1. Mąż zacny i prawy, nasz pan i nauczyciel
  2. Chaim Zacharia
  3. Syn pana i nauczyciela Jeszaji (Izajasza) Jakowa, odszeł
  4. 24 elul 6... według małej rachuby
  5. Zmarł i odszedł na miejsce swojego spoczynku
  6. ???
  7. Biednych i ubogich wspierał w swoim miłosierdziu
  8. Zacny wśród ludzi aż do końca (swego życia)
  9. Niebo uniosło się i wróciła jego dusza
  10. Niech jego dusza zostanie związana w węzełku życia

Uwagi:
חיים שבק לן dosł. opuściło go życie

Opis: Nagrobek w formie steli zakończony półokrągło, w górnej części korona. Inskrypcja hebrajska obramowana, w rogach drobne zdobienia. Wyszczególnione litery tworzą akrostych — kolejne litery imienia zmarłego.

Transkrypcja i tłumaczenie: Jolanta Kruszniewska