Idea

Jesteśmy rodziną i grupą przyjaciół, którym leży na sercu ocalenie pamięci po mszańskich Żydach i budowanie przyjaznych relacji z nielicznymi potomkami ocalonych. Dbamy o miejsca pamięci i męczeństwa mszańskich Żydów, organizujemy obchody rocznic Zagłady w naszym mieście, Dni Pamięci, spacery pamięci. Sadzimy z młodzieżą cebulki krokusów na miejscach zbiorowych mordów, by upamiętnić nieletnie Ofiary. Co tydzień zapalamy szabatowe świece i pieczemy chałkę, a podczas Chanuki w naszym oknie przez 8 wieczorów płonie chanukija – to wszystko jako wyraz pamięci, dla i za mszańskich Żydów, niezgoda na to, co się z nimi stało. Szukamy i utrzymujemy kontakty z potomkami ocalonych. Prowadzimy fanpage na FB „Sztetl Mszana Dolna”. Podejmujemy inicjatywy upamiętniające:  Ofiary Holokaustu przez nazwanie ich imieniem alejki prowadzącej do zbiorowej mogiły na Pańskim (2012 r.), mszańskiej synagogi tablicą pamiątkową (2020 r.), Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Stefanii i Józefa Wacławików Drzewem Pamięci (2020 r.), oznaczenie mogił Ofiar z okresu okupacji grzebanych na terenie cmentarza żydowskiego – z Fundacją „Zapomniane” (2020 r.) oraz postawienie dla nich wspólnego nagrobka w kształcie macewy, z wypisanymi nazwiskami Ofiar, które udało się ustalić (2022 r.), remont pomnika na zbiorowej mogile Żydów na Pańskim oraz oddzielenie rzeczywistego miejsca ich pochówku kamiennymi słupkami z liną (2022 r.). Przywróciliśmy także po 80 latach imiona ponad tysiącowi Ofiar Zagłady w Mszanie Dolnej: w 2023 r. Postawiliśmy dla nich  granitową tablicy w miejscu najwięszej zbrodni z 19.08.1942 r. na Pańskim, z imionami i nazwiskami i wiekiem każdego z zamordowanych. Podjęliśmy także renowację cmentarza żydowskiego w Mszanie Dolnej, odnawiamy kolejne macewy. Wydaliśmy monografię o tej zabytkowej nakropolii (1. wydanie w 2022; 2. wydanie, rozszerzone w 2023)

15.04.2021 r. została zarejstrowana przez Sąd Rejonowy w Krakowie Fundacja Sztetl Mszana Dolna. Założyliśmy ją i zostaliśmy pierwszymi fundatorami, by móc działać skuteczniej. 

Administrator strony:

opis obrazka
fot. Magda Starowieyska

URSZULA ANTOSZ-REKUCKA
Absolwentka studiów teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet JPII) w Krakowie, wieloletni nauczyciel-katecheta, podejmujący wysiłki na rzecz ocalania pamięci po mszańskich i okolicznych Żydach oraz wychowania młodzieży w duchu dialogu i szacunku wobec innych – przez działania osobiste, zawodowe i publiczne. Z uczniami bierze udział w projektach pamięciowo-dialogowych, organizuje wyjścia na zbiorowe mogiły żydowskie,  spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej w Mszanie Dolnej. Gość krakowskich obchodów Dnia Judaizmu (2018 - wykład „Chrześcijaństwo a judaizm – czego katolik może nauczyć się od religijnego Żyda”),  CKŻ w 2018 („Pamięć żydowska w Mszanie Dolnej”), Słupskich Dni Kultury Żydowskiej (2019 i 2020), Radości Tory w Warszawie w 2019 („Moja droga do dialogu”). Wyróżniona w IX edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, nominowana do Nagrody Polin w 2017 i 2021 r., Wyróżniona w Konkursie Polin w 2021 r., laureatka Nagrody im. ks. Musiała Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” w 2018 r., Statuetki "Tym, którzy ocalili pamięć" w 1996 r. Fundacji Shalom, Medalu Powstania w Getcie Warszawskim w 2018 r., Polcul w 2019, wyróżnienia "Ubi Caritas" za działalność charytatywną w 2020 r.  oraz "Chroniąc pamięć" w 2021 r., statuetki "Zasłużony dla Kultury Powiatu Limanowskiego" w 2023 r,. Pierwsza laureatka Nagrody "Wdzięczność • Gratitude • הכרת הטוב•" B’nai B’rith International w 2023 r. Absolwentka Seminarium Nauczania o Holokauście w Instytucie Yad Vaszem w Jerozolimie, 2013 r.  Członkini Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Klubu Chrześcijan i Żydów ”Przymierze”, Liderka Dialogu w Sieci Forum Dialogu, Społeczna Opiekunka Zabytków. Jedna z bohaterek książki "Skarby" Patrycji Dołowy (Wydawnictwo "Czarne", 2022 r.). Prezes Fundacji Sztetl Mszana Dolna. Współautorka publikacji: Cmentarz żydowski w Mszanie Dolnej " I pamięć o nich nie ustanie u potomnych" (Est 9,28). Posiada biogram w Wielkiej Księdze Limanowian wydanej w 2023 r. 

Tłumaczenia artykułów:

opis obrazka

JAKUB ANTOSZ-REKUCKI
Doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ, tłumacz i redaktor przy projekcie MedicalReview Auschwitz, absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uczestnik projektów Polish-IsraeliYouth Exchange (2016), projektu „Przywróćmy pamięć” FODZ, „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Autor tłumaczeń z korektą na język angielski w publikacji:Cmentarz żydowski w Mszanie Dolnej " I pamięć o nich nie ustanie u potomnych" (Est 9,28)

Współredaktorka i tłumaczka w kontaktach i korespondencji z potomkami mszańskich Żydów:

fot. Adam Walanus

RACHELA ANTOSZ-REKUCKA
Absolwentka psychologii na UJ, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, uczestniczka projektów „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, „Oblicza dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i dialogu”. Tłumaczka części artykułów. Autorka tłumaczeń  na język angielski w publikacji: Cmentarz żydowski w Mszanie Dolnej " I pamięć o nich nie ustanie u potomnych" (Est 9,28)

Koordynator ds. kontaktu z instytucjami:

fot. Rachela Antosz-Rekucka

MAREK REKUCKI,
członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Lider Dialogu, Wiceprezes Fundacji Sztetl Mszana Dolna, absolwent seminarium "Zarządzanie projektami społecznymi" w Forum Dialogu w 2019, Akademii Opiekunów Pamięci w 2021 r., Akademi Zamówień Publicznych 2021 r. Wyróżniony nagrodą "Chroniąc pamięć" w 2024 r. 

Autorka opisów nagrobków na cmentarzu żydowskim, translatorka inskrypcji:

fot. Robert Grzonka
fot. R. Grzonka 

JOLANTA KRUSZNIEWSKA,

judaistka, doktorantka Wydziału Historycznego UJ, z zamiłowania fotograf i eksplorator żydowskiej historii rodzinnego Grybowa i okolic. Współutorka publikacji: Cmentarz żydowski w Mszanie Dolnej " I pamięć o nich nie ustanie u potomnych" (Est 9,28)