Josef Henoch ben Mosze

josefHenoch


1 ...כיגדול כגלי הים שברך ל''ק
2 פ''נ
3 איש ישר מ''ו
4 יוסף חנוך
5 נפטר יום ב דשבועות
6 ש' תרנג ל''ק
7 יש טוב וישר מע....
8 בכושר הכניס אורחים
9 וגם פזר נתן לאביונים
10 ה''ה מ' יוסף חנוך במ' משה
11 תנצבה

 1. …ponieważ wielka jak fale morza Twoja zagłada* wg małej rachuby
 2. Tu pochowany
 3. Mąż prawy, nasz nauczyciel, pan
 4. Josef Henoch
 5. Odszedł 2 dnia święta Szawuot
 6. roku 653** wedle małej rachuby
 7. mąż dobry i prawy, [swoje czyny spełniał]
 8. w czystości, chętnie przyjmował gości
 9. i także hojnie rozdawał biednym
 10. ten oto pan Josef Henoch syn pana Mosze
 11. Niech jego dusza będzie związana w węzełku życia

Uwagi :
*Lm 2, 13
**czyli 7 siwan 653, co daje 22 maja 1893

W pierwszym wersie zawarty chronogram – suma liter oznaczonych kropkami na nagrobku (w tekście wyróżnionych) daje rok śmierci Josefa Henocha

Transkrypcja i tłumaczenie Jolanta Kruszniewska