Jeszaja Icchak ben Jehuda Leib zm. 12.12.1884

Jeszaja-Icchak-syn-Jehudy-Leiba

1 פנ
2 איש זקן ושבע ימים והלך
3 בדרך חישר ידו פתח ל...
4 להם בלב שלם גומל ...
5 כל ימיו ועוסק כמשא ומ[תן?]
6 באמונה ומפרנס בני ביתו
7 מיגיע כפיו כל ימיו הה כהרר
8 ישעי יצחק בן כה יהודה ליב
9 [נפ]טר ג טבת תרמה לק תנצבה

  1. Tu pochowany
  2. Mąż stary i sędziwy* i podążał
  3. drogą prawości, jego ręka otwarta dla ....
  4. ....całym sercem…
  5. przez wszystkie swe dni działał i [pracował]
  6. uczciwie i wspierał synów swego domu
  7. pracą rąk swoich przez całe życie, ten oto szanowany pan, nasz mistrz
  8. Jeszaja Icchak syn szanowanego pana Jehudy Leiba
  9. Zmarł 3 tewet 645 wedle skróconej rachuby. Niech jego dusza będzie związana w węzełku życia.

Uwagi :
*Rdz. 35,29.
zmarł 12.12.1884

Opis: Macewa zakończona półkoliście. Górna część zawiera pe i nun (skrót od: tu pochowana) otoczone okręgiem, ozdobione koroną – podtrzymywane przez dwa lwy zwrócone ku sobie, stojące na tylnych nogach. Lew być może jest tu nawiązaniem do imienia ojca zmarłego (Jehuda Leib). Pomiędzy górną częścią a tekstem inskrypcji listwa z bogatym motywem ozdobnym (kwiatowo-geometrycznym). Dodatkowo tekst obramowany dwoma kolumnami po prawej i lewej stronie. Data (rok śmierci) i formuła końcowa uszkodzone na skutek późniejszego umocnienia podtrzymującego płytę.

Transkrypcja i tłumaczenie Jolanta Kruszniewska