Mordechaj ben Abraham Halewi, zm. 24.01.1886

mordechaj-ben-abraham-halewi

1 פנ
2 איש תם וישר
3 ירא אלקים ומפרנס
4 את עצמו מיגיע כפי
5 כל ימיו ה'ה מו'ה
6 מרדכי בן התורני
7 מו'ה אברהם הלוי
8 נפטר יח שבט
9 תרמו לק תנצבה

  1. Tu pochowany
  2. Mąż zacny i prawy,
  3. bogobojny i utrzymywał się
  4. z trudu rąk swoich
  5. przez wszystkie swe dni. Ten oto nasz nauczyciel i pan
  6. Mordechaj syn uczonego w Torze
  7. naszego nauczyciela i pana Abrahama Halewi
  8. Odszedł 18 szwat
  9. 646 wedle skróconej rachuby. Niech jego dusza będzie związana w węzełku życia.

Uwagi :
zmarł 24.01.1886.

Opis: Macewa zakończona półkoliście, w górnej części w płycinie litery pe i nun w tarczy podtrzymywane przez lwa po prawej, po lewej dzban – symbol pokolenia lewitów, do których zmarły należał. Inskrypcja hebrajska rozmieszczona równo w całym pozostałym polu poniżej zdobienia.

Transkrypcja i tłumaczenie Jolanta Kruszniewska