Informacje o otrzymanych darowiznach

W 2021 roku otrzymaliśmy 41498,46 pln darowizn, z czego na prowadzone przez nas projekty i działalność statutową przeznaczyliśmy 4261,89 pln (w tym opłaty pocztowe).Pozostałą kwotę: 37236,57 pln, przeznaczyliśmy na projekty i działalność statutową w następnym roku, w którym zaplanowaliśmy duże inwestycje.

W 2022 roku otrzymaliśmy darowiznę w kwocie 33000 złotych, przeznaczoną na realizację projektu "Upamiętnienia ofiar zagład pochowanych na cmentarzu żydowskim w Mszanie Dolnej", od Fundacji PZU z siedzibą w Warszawie