Informacje o otrzymanych darowiznach

W 2021 roku otrzymaliśmy 41498,46 pln darowizn, z czego na prowadzone przez nas projekty i działalność statutową przeznaczyliśmy 4261,89 pln.Pozostałą kwotę: 37236,57 pln, przeznaczyliśmy na projekty i działalność statutową w następnym roku, w którym zaplanowaliśmy duże inwestycje.