Mosze ben Zeew

mosze-ben-zeev

1 זכרון שבר מצבת קבר
2 פ''נ
3 איש אמונים הולך
4 תמים ופעל צדק
5 ירא ד' מו''ה
6 משה
7 במ''ו זאב נפטר לעת
8 זקנתו ביו' אחרון ש''פ
9 תרנה ל''ק
10 תנצבה

  1. Pamięć rozbitej macewy
  2. Tu pochowany
  3. Mąż wierny*, postępujący
  4. nienagannie i czyniący to, co prawe**
  5. Bogobojny, nasz nauczyciel, pan
  6. Mosze
  7. Syn naszego nauczyciela Zeewa, odszedł
  8. W czasie swej starości, dnia ostatniego święta Pesach
  9. Roku 655 wedle małej rachuby***
  10. Niech jego dusza będzie związana w węzełku życia

Uwagi :

*Prz. 20,6
**Ps. 15, 2
***czyli 21 Nisan, co daje 15.04.1895)

Suma wartości liter wyszczególnionych w nagłówku (w oryginale nad każdą z wyszczególnionych liter znajduje się kropka) – daje rok śmierci czyli 655. Nagłówek może świadczyć o tym, że jest to macewa postawiona na miejsce wcześniejszej, zniszczonej.

 Transkrypcja i tłumaczenie Jolanta Kruszniewska