Malka bat Cwi HaLewi, zm. 19.01.1899

malka-bat-cwi-halewi

1 פנ
2 אשת חיל מי
3 מצא כפה פרשה לעני
4 אשה כשרה וצנועה רכה
5 בשנים נקטפו ימי נעוריה
6 הלכה תמים במעשיה מ
7 מלכה בת מ צבי הלוי
8 נפטרה ח שבט תרנט לק

  1. Tu pogrzebana
  2. Kobietę dzielną któż
  3. Znajdzie?* Swoją rękę wyciągała do ubogiego,**
  4. Kobieta czysta i cnotliwa, młoda
  5. Wiekiem, zostały zabrane dni jej młodości.
  6. Postępowała uczciwie w swoich czynach. Pani
  7. Malka córka pana Cwi HaLewi
  8. Odeszła 8 szwat 659 roku wedle skróconej rachuby***

Uwagi:
* por. Prz 31,10

** Prz 31, 20
*** Data 8 szwat 5659 daje 19.01.1899

Opis: Macewa zakończona półkoliście. W górnej części symbol świecznika (typowy dla kobiet), po jego prawej i lewej stronie umieszczono litery pe i nun. Inskrypcja hebrajska wpisana w lico nagrobka obramowana półkoliście żłobieniem.

Transkrypcja i tłumaczenie: Jolanta Kruszniewska