Izrael Iser ben Abraham Segal, zm. 14.05.1899

obraz_2021-04-24_162510

1 פנ
2 יום מהומה ומבוכה
3 שבת משוש השמחה
4 ראש ולענה ומרורים
5 אבל בכי תמרורים
6 ליום פקידה אימה בחדרים
7 אם עם הבנים היתומים
8 יגע ולמד תורה בעדתנו
9 סבר ומסבר לילדו קהלתנו
10 רב טוב פעל בקהל עדתנו
11 הלוי יעמוד לדוכן בביאת
12 משיחנו מ ישראל איסר
13 בן מ אברהם סגל נפטר א
14 דשבועות תרנט לק תנצבה

 1. Tu pogrzebany
 2. Dzień popłochu i przerażenia*
 3. Ustały radość i szczęście
 4. Trucizna i piołun, i gorzkie zioła.
 5. Żałoba, gorzki płacz**
 6. W dniu nawiedzenia i strachu w pomieszczeniach***
 7. Z ludem, synami i sierotami
 8. Ciężko pracował i uczył Tory w naszym zgromadzeniu
 9. Objaśniał i tłumaczył (naukę) dzieciom naszego kahału
 10. Czynił wiele dobra w zgromadzeniu naszego kahału
 11. Lewita stanie na podwyższeniu w (dniu) przyjścia
 12. Naszego Mesjasza. Pan Izrael Iser
 13. Syn pana Abrahama Segal****, zmarł 1 (dnia)
 14. święta Szawuot 659***** wedle małej rachuby. Niech jego dusza zostanie związana w węzełku życia

Uwagi:
* por. Iz 22,5
** por Jr 31,14
*** por. Pwt 32, i Iz 10, 3.
**** Segal — skrót od סגן לויה — z pokolenia lewitów
***** pierwszy dzień święta Szawuot w roku 6559 czyli 1899 wypadał 14.05

Macewa zakończona półkoliście, w górnej płycinie płaskorzeźba przedstawiająca rękę trzymającą dzban — symbol używany na nagrobkach zmarłych z pokolenia lewitów. Poniżej inskrypcja hebrajska — pierwsze litery układają się w imię zmarłego — Izrael Iser, następnie wyszczególniono słowo HaLewi.

Transkrypcja i tłumaczenie: Jolanta Kruszniewska