Cwi … ben Jehuda, zm. 5.05.1901

cwi-syn-jehudy

1 ר צ[בי] ... ב
2 ר יהודא זל
3 י''נ טז אייר תרסא ל''ק
4 תנצבה


1. pan Cwi… syn
2. pana Jehudy błogosławionej pamięci
3. Odeszła jego dusza 16 ijar 661 wedle skróconej rachuby
4. Niech jego dusza zostanie związana w węzełku życia

Transkrypcja i tłumaczenie Jolanta Kruszniewska