Jakow Goldman ben Mordechaj Gimpel, zm. 24.02.1899

Jakow-Goldman

1 פנ
2 כתר שם טוב
3 איש זקן תם
4 וישר וירא אלקים
5 עושה צדקות בכל עת מו'
6 יעקב גאלדמאן
7 בן מוה מרדכי גימפל נפטר
8 בש'ט בפורים י'ד אדר
9 תרנט לפק
10 יראת ד' אוצרו תומת ישרו תנחתו
11 עני ואביון ידיו תמכו נעימות ד' ינחילחו
12 קדמו המות האכזרי צאצאיו עזב לאנחה
13 בשבע שנותיו בא בקבר בו מצא מנוחה
14 תנצבה

 1. Tu pochowany
 2. Korona dobrego imienia
 3. Człowiek stary, zacny
 4. I prawy, i bogobojny
 5. Czynił sprawiedliwość przez cały czas, nasz nauczyciel
 6. Jakow Goldman
 7. Syn naszego nauczyciela i pana Mordechaja Gimpla. Odszedł
 8. W dobrej sławie w Purim 14 adar
 9. 659* wedle małej rachuby
 10. Bojaźń przed Panem to jego skarb** prawość jego sprawiedliwości nas pocieszy***
 11. Biednych i ubogich wspomagał swoimi rękami, rozkosze Boga niech go prowadzą
 12. Przedwczesna śmierć okrutna, swoich potomnych zostawił w żalu
 13. W sile lat swoich odszedł do grobu, w nim znajdzie swój odpoczynek
 14. Niech jego dusza zostanie związana w węzełku życia

Uwagi :
*data 14 adar (Purim) 5659 daje 24.02.1899
** por. Iz 33, 6.
*** por. Prz 11, 3.
**** שבע ימים zwrot biblijny Rdz 35, 29 oznacza syty dni

Opis: Macewa zakończona półkoliście, w górnej części ozdobna korona z umieszczonym w jej podstawie napisem Keter szem tow (korona dobrego imienia), z literami pe i nun po prawej i lewej stronie. Poniżej inskrypcja hebrajska obramiona zdobieniem – żłobieniem z ozdobnym ornamentem kwiatowym w rogach. Imię i nazwisko zmarłego wyszczególnione z inskrypcji poprzez zastosowanie odmiennej techniki  wykuwania liter (litery wypukłe). Cztery wersy poniżej daty zawierają akrostych – imię zmarłego

 Transkrypcja i tłumaczenie Jolanta Kruszniewska