Icchak Johanan ben Simeon Luzer zm. 24.05.1902

icchak-johanan


1 פ''נ
2 איש ישר הלך בתומו
3 מפרנם את עצמו
4 מיגיע כפו ומלחמו
5 נתן לדלים ה''ה מו''ה
6 יצחק יוהנן ב''ר
7 שימעון לוזר נפטר
יז אייר תרסב ל''ק
9 תנצבה

  1. Tu pochowany
  2. Mąż prawy, postępujący uczciwie,
  3. Utrzymywał się
  4. z trudu swej ręki, ze swego chleba
  5. dawał ubogim**, ten oto nasz nauczyciel, pan
  6. Icchak Johanan, syn pana
  7. Simeona Luzera. Odszedł
  8. 17 ijar 662 roku* wedle skróconej rachuby
  9. Niech jego dusza zostanie związana w węzełku życia

Uwagi: *Data hebrajska daje 24 maja 1902.
** Por. Prz. 22, 9.

Opis: macewa zakończona półokrągło. W zwieńczeniu ozdobiona koroną rozdzielającą litery hebrajskie pe i nun. W inskrypcji wyróżniono imiona zmarłego.

Transkrypcja i tłumaczenie: Jolanta Kruszniewska