Feigel Sara bat Jehuda HaKohen, zm. ?

feigel sara bat jehuda

1 פנ
2 אשה חשובה
3 רכה בשני' פעלה
4 כל ימי בחדלקה נר
5 שבת היתה נזהרה מ
6 פיגל שרה
7 בת מו' יהודה הכהן
8 י''נ ערב ר''ח …

  1. Tu pogrzebana
  2. Kobieta poważna
  3. Niewielu lat (młoda wiekiem), czyniła dobro
  4. Przez wszystkie dni, w zapalaniu świec
  5. na szabat* była uważna, Pani
  6. Fejgel Sara
  7. Córka naszego pana Jehudy Hakohena**
  8. Odeszła jej dusza w wigilię rosz hodesz (początku miesiąca)…

Uwagi:
* zapalanie szabatowych świec, obok wypieku chałki i zachowywania czystości, jest jedną z powinności kobiety żydowskiej.
** z rodu Kohenów (wywodzący się z pokolenia kapłanów z czasów Świątyni Jerozolimskiej)

Opis: macewa zakończona półkoliście, w górnej części ozdobiona świecznikiem (symbol typowy dla nagrobków kobiet) rozdzielającym litery pe i nun (skrót od „tu pogrzebana”), inskrypcja hebrajska otoczona cienkim żłobionym rowkiem, uszkodzenie nie pozwala na odczytanie daty i dolnych linii.

Transkrypcja i tłumaczenie: Jolanta Kruszniewska