Wizyta założyciela The Matzevah Foundation

20.12.2022 odwiedził nas  Steven D. Reece'a. Pochodący z USA, Steven jest baptystą, pastorem, który od prawie osiemnastu lat troszczy się o żydowskie cmentarze w Polsce. Jest założycielem Fundacji Matzevah, która kontynuuje te działania w w kilkudziesięciu miejscowościach Polski. W bieżącym roku akademickim Steven jest wykładowcą oraz badaczem w Instytucie Historycznym na Uniwersytecie Szczecińskim w ramach prestiżowego stypendium Fulbrighta. Od lat współpracuje z Komisją Rabiniczną ds. Cmentarzy i wieloma aktywistami. Łączy ludzi różnych religii i narodowości. Steven interesuje się problemem, w jaki sposób, poprzez projekty renowacji cmentarzy polsko-żydowskich, połączyć różne zainteresowane grupy w celu wspierania dialogu i pojednania. Według tezy Stevena, model łączenia, mobilizowania i wspomagania osób zaangażowanych w polsko-żydowskie projekty renowacji cmentarzy może otworzyć drogę do zachowania polsko-żydowskiego dziedzictwa i rozwiązania podstawowych problemów w stosunkach żydowsko-chrześcijańskich. Przeprowadza więc rozmowy, ankiety i wywiady z osobami pracującymi w tym temacie, i to właśnie sprowadziło go do Mszany Dolnej. Cieszymy się z tej wizyty, rozmowy, poznania tak ciekawej osoby i trzymamy kciuki za jego pracę badawczą oraz wszystkie działania związane z troską o pamięć, która i nam jest bliska :) A może z tego spotkania wyniknie coś więcej? Współpraca, nowe projekty, współudział w naszych upamiętnieniach?