Warsztaty z młodzieżą z okazji Dnia Judaizmu

Hasło tegorocznego Dnia Judaizmu zostało wzięte z Księgi Wyjścia i jest wezwaniem do wychodzenia ze swojej strefy komfortu, by podążyc na drogi dialogu i spotkania. Opisana w tejże księdze Arka Przymierza była pierwszym, przenośnym przybytkiem, bo w niej spoczywały Tablice Przymierza. To m.in przy jej modelu omawialiśmy z młodymi ludźmi temat żydowskiej świątyni i tego, co ją różniło od synagog. Przyglądaliśmy się zdjęciom Ścany Płaczu - jedynego, co po świątyni pozostało. Oglądaliśmy też fotografie z Chanuki w Jerozolimie. Na miejsce, gdzie stała mszańska synagoga zabraliśmy kolejną grupę młodzieży. Opowiedzieliśmy przy okazji o społęczności żydowskiej w naszymn mieście i jej wkładzie w historię, kulture i gospodarkę miasta. Z trzecią grupą rozmawialiśmy o  świętowaniu szabatu, poznawaliśmy religijne akcesoria jak tałes, menorę, besaminkę, świeczniki szabatowe i kielich kiduszowy, jad, mezuzę, żydowską bizuterię i alfabet hebrajski, a na koniec zjedliśmy pyszną chałkę!