Tehillim - Psalmy. Żydowski i chrześcijański skarbiec modlitw

26.04.2024 r. w Miejskiej Biblliotece w Mszanie Dolnej, odbyło się pierwsze spotkanie trzeciej już edycji naszego projektu edukacyjnego "Opowieść o dwukulturowej, przedwojennej Mszanie Dolnej". Tematyka wydarzenia ogniskowała się wokół Księgi Psalmów. Ta księga biblijna bodaj najbardziej łączy Żydów i chrześcijan w modlitwie i refleksji, będąc także skarbem ogólnoludzkiej kultury.
Temat został przedstawiony z dwóch perspektyw: teologicznej i literaturoznawczej; uczestnicy zostali zaproszeni też do wspólnej melorecytacji psalmów oraz śpiewu wybranego fragmentu w j.hebrajskim. Każdy z obecnych mógł także wylosować dla siebie psalm, przygotowany w formie niewielkiego rulonu.
Niegdyś w naszym mieście psalmy rozbrzmiewały w synagodze i domach żydowskich - po hebrajsku, zaś w kościele i domach katolickich, po polsku. Na bibliotecznym spotkaniu udało się w to pewnym stopniu powtórzyć: dwuczęściowy wykład: teolożki Urszuli Antosz-Rekuckiej i lingwisty Jakuba Antosz-Rekuckieg, został uzupełniony śpiewem wybranych psalmów przy akompaniamencie akordeonu i gitary, w wykonaniu tego ostatniego, zarówno w j.polskim, jak hebrajskim. Zaś fragment psalmu 122, który został wspólnie zaśpiewany w j.hebrajskim, w polskim tłumaczeniu brzmi: "Ze względu na moich braci i przyjaciół, modlę się o pokój dla ciebie". Te słowa stać by się mogły właściwie mottem całego naszego projektu. Oglądający nas potomkowie mszańskich Żydów byli ogromnie wzruszeni faktem, że hebrajsa modlitwa rozbrzmiała znów w mieście ich przodków.
Spotkanie było bowiem transmitowane online, dzieki czemu mogło je śledzić wielu odbiorców w Polsce i za granicą. Niebawem nagranie, z napisami w j.angielskim, będzie udostępnione na kanale https://www.youtube.com/@sztetlmszanadolna
Uczestnicy zostali także tradycyjnie poczęstowani chałką, hummusem i innymi smakołykami.
Spotkanie było też okazją do podziękowań Pani Burmistrz, Annie Pękale, która przez poprzednie lata roztaczała nad naszymi wydarzeniami swój honorowy patronat oraz osobistą życzliwość. Sztetl Mszana Dolna także otrzymał od niej piękne podziękowania i życzenia.
Następne wydarzenie już 24.05.2024 r. Będzie to spotkanie z córką legendarnej lekarki warszawskiego getta, Adiny Blady-Szwajger, Aliną Świdowską, aktorką, która zaprezentuje nam fragmenty wspomnień mamy z książki "I więcej nic nie pamiętam"
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury
EtnoPolska. Edycja 2024.
Współorganizatorami wydarzenia była Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej oraz Klub Senior+ Mszana Dolna.
Dziękujemy za przybycie do Biblioteki naszym wytrwałym, ale też nowym, przyjaciołom oraz tym, którzy licznie korzystali z transmisji online - wasze ciepłe komentarze przekonują nas, że warto 🙂
fot. Rachela Antosz-Rekucka, Marek Rekucki, Henryk Musiał