Upamiętnienie ofiar Zagłady z dnia 19.08.1942 r. w Mszanie Dolnej tablicą z imionami, nazwiskami i wiekiem zamordowanych


DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA Z PROGRAMU "GROBY I CMENTARZE WOJENNE W KRAJU" 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 67 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 117 551,04 złProjekt ma na celu upamiętnienie z imienia, nazwiska i wieku, ponad tysiąca ofiar Zagłady w Mszanie Dolnej. Dane pomordowanych zostaną wypisane na granitowej tablicy, postawionej w miejscu masowej egzekucji Żydów z dn. 19.08.1942 r. w wąwozie "Pańskie" przy ul, Ludwika Mroza w Mszanie Dolnej. Odsłonięcie tablicy zaplanowano na 81. Rocznicę Zagłady w Mszanie Dolnej, 21.08.2023 r. 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu
celowego”

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Projekt współfinansowany przez Forum Dialogu

 Dofinansowano ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

Projekt dofinansowany przez Urszulę i Wiesława Żyznowskich w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce”

znaki_strona_www(3)