Druga edycja monografii o cmentarzu żydowskim w Mszanie Dolnej

2. edycja naszej monografii mszańskiej nekropolii, autorstwa Urszuli Antosz-Rekuckiej i Jolanty Kruszniewskiej jest już dostępna!

Nad pierwszym wydaniem, w 2022 roku, pracowaliśmy pod dużą presją czasu; mieliśmy niespełna 3 miesiące na przygotowanie, przetłumaczenie, wydanie i promocję przewodnika o cmentarzu żydowskimw Mszanie Dolnej. Po jego wydaniu i niemal zupełnym wyczerpaniu nakładu,  uznaliśmy, że należy poszerzyć pracę o rozdział ogólny o Mszanie Dolnej oraz przedstawić, bodaj skrótowo, dzieje Żydów w naszym mieście. Potrzebnym  wydało nam się także dodanie rozdziału o innych miejscach pochówku Żydów w naszym mieście.

Dla zaznaczenia pewnej odrębności, wymieniliśmy zdjęcie na okładce, uaktualniliśmy też fotografie nagrobków; zwłaszcza, że niektóre z nich zostały w międzyczasie odnowione.

Nad drugim wydaniem, także w krótkim stosunkowo czasie, pracowali: Urszula Antosz-Rekucka - autorka w/w dodatkowych rozdziałów, Rachela i Jakub Antosz-Rekuccy - tłumacze na j.angielski; Jakub nadto był redaktorem całości i korektorem wersji angielskiej. Korekty polskojęzycznej dokonała Kinga Antosz.

Pozostali autorzy nie zmienili się w stosunku do pierwszego wydania. Recenzentką pozostała Ewa Gordon, fotografie z drona są autorstwa Dariusza Ptaka.

Wydawcą monografii jest Fundacja Sztetl Mszana Dolna, do druku przygotowało ją, jak poprzednio, Wydawnictwo Rys.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla Dziedzictwa, w ramach projektu "Opowieść o cmentarzu żydowskim w Mszanie Dolnej. Edycja 2023" (grant pozyskał nasz Wiceprezes), przy współpracy z Urzędem Miasta w Mszanie Dolnej i Miejską Biblioteką w Mszanie Dolnej, pod Honorowym Patronatem Burmistrz Miasta Mszana Dolna - Anna Pękała

Promocja 2. edycji odbyła się 20.10.2023 r. w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej 

Monografia jest bezpłatna, można ją otrzymać w Urzędzie Miasta i Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej. Jest także możliwa wysyłka, po przysłaniu na adres mailowy naszej fundacji sztetl@sztetlmszanadolna.com kodu/naklejki InPost.

Jako dodatek można otrzymać folder podsumowujący warsztaty fotograficzne na cmentarzu żydowskim z Agnieszką Traczewską

Nasza Fundacja sztetl Mszana Dolna, jako wydawca monografii, zobowiązana jest do przekazania tzw. egzemplarzy koniecznych, do wiodących bibliotek w całym kraju, m.in. Biblioteki Jagiellońskiej, w Krakowie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, bibliotek uniwersyteckich czy wojewódzkich - spakowaliśmy i nadaliśmy do adresatów 18 egzemplarzy monografii