Sztetl Mszana Dolna na Ekumenicznych Dniach Biblijnych w Krakowie

Przedstawiciele Sztetl Mszana Dolna: Rachela Antosz-Rekucka i Marek Rekucki, wzięli udział w Ekumenicznym Maratonie Biblijnym, jaki odbywał się w Krakowie w ramach Krakowskich Ekumenicznych Dni Biblijnych, w dniach 18-23.10.2023 r. W tak trudnych, pełnych podziału, agresji, okrutnych wojen, czasach, ważne jest, by budować dialog, szukać tego, co łączy - a taką wartością jest niewątpliwie Biblia, łącząca wyznawców judaizmu i wielu denominacji chrześcijańskich. Cieszymy się, że nasza Fundacja Sztetl Mszana Dolna, mogła kolejny raz dołożyć cegiełkę (a nawet dwie) do budowania tego ważnego dzieła.

Maraton stanowił wydarzenie kulminacyjne Ekumenicznych Dni Biblijnych 2023, które skupiały się na fragmencie z Księgi Rodzaju, słowach Hagar: „Tyś Bóg, który mnie widzi...”. "W tych słowach odnajdujemy odzwierciedlenie złożonych relacji, napięć międzyludzkich oraz doświadczeń wiary osób na marginesie społeczeństwa. W świecie pełnym niepewności i nierówności, przesłanie o bliskości Boga dla tych, którzy cierpią, niesie niezwykłą nadzieję" - napisali organizatorzy.

Maraton Biblijny to publiczne czytanie Pisma Świętego: Psalmów i Nowego Testamentu w przekładzie ekumenicznym.

Organizatorami Dni była Rada Dialogu naszej Archidiecezji, Polska Rada Ekumeniczna i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Wydarzeniami towarzyszącymi były: Interdyscyplinarne sympozjum międzynarodowe „Świat Biblii. Biblia w kulturze świata”.
Od Paschy do Wielkanocy" na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, modlitwa o pokój ze wspólnotą Taize oraz przygotowanie posiłku dla osób w kryzysie bezdomności