Rocznica zbrodni przy Ogrodowej

81. lat temu w tzw. Leszczynach przy ul. Ogrodowej, zastrzelonych zostało dwadzieścia kilka młodych osób z żydowskiej społeczności miasta. Byli wśród nich: Wanda Gutter pochodząca z Krakowa, Mania Ginsberg z Zembrzyc, Arie Zins, Aron Moses Turner, Moritz Stambrger, Aron Schwitzer z Zembrzyc, Dagobert Machauf z Krakowa/Wiednia, Schlachet nieznanego imienia z Dobrej, ok 15-letni syn rabina Webera, który - postrzelony tylko w nogę - miał być pochowany żywcem. Teren mogiły był parokrotnie ograniczany, istnieje zatem podejrzenie - potwierdzone badaniem georadarowym przez Specjalistę Komisji Rabinicznej ds. cmentarzy - że Ofiary w dużej części spoczywają poza ogrodzeniem! Nadto dojście do tego grobu wojennego jest obecnie nieuregulowane - osoby skręcające z Ogrodowej w jego kierunku wita tabliczka "Teren prywatny, wstęp wzbroniony". To czekające na wyjaśnienie i uregulowanie prawne, ważne sprawy. Ponadto, z przetłumaczonych niedawno przez nas akt procesu przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim w Bochum wynika, że w pobliu tego miejsca rok później rozstrzelano kolejne 36 osób! 

Dziś zapaliliśmy zncz, odmówiliśmy psalm pamiętamy!