Porządki przy głównej mogile na Pańskim i cmentarzu. Krokusy pamięci

Przed Pesach i świętami Wielkanocnymi postanowiliśmy zrobić porządki w miejscah pamięci, a przede wszystkim wygrabić warstwy uschłych liści nie pozwalające skutecznie rozkwitnąć krokusom zasadzonym z młodzieżą ZSTI na pamiątkę dzieci-Ofiar Zagłady przy mogiłach. Z grupą uczniów popularnie w Mszanie zwanego "Instalu" pracowaliśmy wytrwale, zwłaszcza na Pańskim, gdzie zebraliśy 8 worków liści i odpadów. Zebraliśmy też śmieci na cmentarzu żydowskim i przy mniejszej mogile zbiorowej na Ogrodowej. Słowa wdzięczności i uznania dla młodych ludzi, którzy sumiennie potraktowali tę akcję. Na koniec zapaliliśmy znicze i odmówiliśmy psalmy, wspomnieliśmy też Ofiary. Krokusy nieśmiało zakiełkowały i - choć potem spadł jeszcze dwukrotnie śnieg - ich żółte światło rozświatliło mroki niepamięci.