Posprzątajmy razem cmentarz żydowski

Zapraszamy naszych wolontariuszy i wszystkich chcących się przyłączyć do uporządkowania tereny zabytkowego cmantarza żydowskiego w Mszanie Dolnej przy ul. Zakopiańskiej. Spotykamy się 18.08.2023 r. o 15:00. Po krótkim przeszkoleniu odnośnie zasad zachowania na cmentarzu żydowskim, posprzątamy teren, umyjemy pomnik Ofiar Zagłady oraz przygotuje,y miejsce pamięci na Pańskim na obchody 81. Rocznicy Zagłady w Mszanie Dolnej. Po pracy. przy wspólnym posiłku, podzielimy się szabatową chałką. 

Kto chciałby się zgłosić do pracy, prosimy o kontakt pod nr tel. 600 413 530 - trzeba sporządzić umowę wolontaryjną, ubezpieczyć naszą grupę i zamówić odpowiednią ilość posiłków :) 

Prace są częścią projektu "Opowieść o zabytkowym cmentarzu żydowskim w Mszanie Dolnej" edycja 2023 finansowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa