Podziękowania z Instytutu Yad Vaszem

Otrzymaliśmy podziękowanie od Instytutu Yad Vaszem w Jerozolimie, za podarowanie Instytutowi wydanej przez naszą Fundację Sztetl Mszana Dolna, monografii o cmentarzu żydowskim w Mszanie Dolnej. Przekazaliśmy ją Yad Vaszem ze względu na ważne, pierwsze w historii opracowanie tematu pochówku na naszym cmentarzu kilkudziesięciu wcześniej nie upamiętnionych Ofiar Zagłady. Autorką tego rozdziału, o szczególnej macewie postawionej przez nas w 2022 r. na cmentarzu żydowskim w Mszanie Dolnej, jest Urszula Antosz-Rekucka. Cieszymy się, że w ten sposób dołożyliśmy się także do sumy badań nad Zagładą i upamiętnienia kolejnych Ofiar. A oto treść listu: "Z całego serca dziękujemy za podarowanie książki: „Cmentarz żydowski w Mszanie Dolnej”. Biblioteka Yad Vashem zawiera najobszerniejszy na świecie zbiór publikacji dotyczących okresu Holokaustu i obecnie liczy ponad 180 000 tytułów w 70 językach. Naszym celem jest zebranie wszystkich opublikowanych materiałów na temat Holokaustu, udostępnienie ich szerokiemu gronu czytelników i zachowanie dla przyszłych pokoleń. Zbiory biblioteki Yad Vashem to nie tylko ogromne źródło informacji o okresie Holokaustu, ale także próba uporania się ludzkości z jednym z najbardziej traumatycznych wydarzeń w historii ludzkości. Książka będzie przechowywana w bibliotece Yad Vashem i będzie dostępna dla czytelników i badaczy odwiedzających naszą bibliotekę. Z wyrazami szacunku, Ruta Hershkowitz, Asystent kierownika działu bibliotecznego Yad Vashem 02-6443530”.
Przypomnijmy, ze wspomniana monografia jest efektem wielomiesięcznej pracy zespołowej w projekcie "Opowieść o cmentarzu żydowskim w Mszanie Dolnej", a została wydana, w wersji polsko-angielskiej, w ubiegłym roku, dzięki dofinansowaniu od Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Informacje o monografii:
Cmentarz żydowski w Mszanie Dolnej "I pamięć o nich nie ustanie u potomnych" (Est 9,28) Autorka: Jolanta Kruszniewska. Autorka Przedmowy i Postscriptum pt.: „Jeszcze jedna szczególna macewa”: Urszula Antosz-Rekucka. Autorzy tłumaczeń na język angielski: Rachela Antosz-Rekucka, Jakub Antosz-Rekucki. Korekta język angielski: Jakub Antosz-Rekucki. Korekta język polski: Kinga Antosz
Autorzy zdjęć: Jolanta Kruszniewska, Rachela Antosz-Rekucka,
Urszula Antosz-Rekucka, Dariusz Ptak. Recenzja merytoryczna: Ewa Gordon. Copyright by Fundacja Sztetl Mszana Dolna. Wydano dzięki dofinansowaniu od Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu "Wspólnie dla dziedzictwa". Ważną częścią projektu były działania wolontariuszy, którzy podjęli opiekę nad cmentarzem