Opowieść o dwukulturowej, przedwojennej Mszanie Dolnej. Edycja 2023

Niniejsza edycja jest kontynuacją zrealizowanego w ubiegłym roku projektu "Opowieść o dwukulturowej, przedwojennej Mszanie Dolnej". We współpracy z Miejską Biblioteką w Mszanie Dolnej oraz Urzędem Miasta zorganizowaliśmy kilkanaście spotkań prezentujących mieszkańcom i gościom dwukulturową historię Mszany Dolnej, zapoznających ich z kulturą żydowską, świętami judaizmu oraz ukazujących więzi chrześcijaństwa z judaizmem. Odbywały się warsztaty, koncerty, prezentacje. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, sami uczestnicy prosili o ich kontynuację. W bieżącej edycji poszerzyliśmy tematykę m.in. o prezentowanie ciekawych twórców mających korzenie w naszym mieście, a poruszających zagadnienie wielokulturowości, by ich przedstawić środowisku lokalnemu i promować ich twórczość. Zwróciliśmy uwagę na odrębną grupę Ofiar Zagłady, jaką stanowili chrześcijanie żydowskiego pochodzenia. Uznaliśmy także, że pora nie tylko na słuchanie opowieści, lecz tworzenie własnych, zakorzenionych w rodzinnej i lokalnej historii, zaplanowaliśmy zatem warsztaty literackie. Nawiązaliśmy współpracę z semniorami z Klubu Seniora+ oraz harcerzami z Hufca ZHP Gorczański, którzy aktywnie włączają się w nasze inicjatywy. Poszerzamy spektrum działań o kontekst psychologiczny, ukazujemy wkład pisarzy i artystów żydowskiego pochodzenia w polską literaturę i kulturę. Druga edycja projektu odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrz Miasta, Anny Pękały. 

DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023".

EtnoPolska. Edycja 2023

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 65 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 73 300,00 zł

znaki_strona_www(3) (1)

2023_NCK_dofinans_etnoplska_RGB