Międzynarodowy projekt "Krokus". Upamiętniamy dzieci-Ofiary Zagłady

Kolejny już rok, w ramach działań edukacyjno-upamiętniających, przezes naszej Fundacji Sztetl Mszana Dolna, ze swoimi uczniami z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (a wcześniej Liceum Ogólnokształcącego), uczestniczy w międzynarodowym projekcie "Krokus", którego celem jest upamiętnienie 1,5 mln zamordowanych podczas Zagłady dzieci. Młodzież sadzi dla nich cebulki krokusów, które zakwitają wiosną, przypominając o tak licznych, młodych Ofiarach Holokaustu. 

W naszym mieście ginęły one przede wszystkim w masowych egzekucjach. Tylko kilkoro dzieci związanych z Mszaną Dolną, zamordowanych zostało w obozach Zagłady. Także dla nich zasadziliśmy cebulki krokusów w ich rodzinnym mieście.  

W Mszanie Dolnej 1/3 Ofiar Zagłady nie ukończyło 18 roku życia. Połowa z nich miała poniżej 10 lat. 25 zamordowanych dzieci nie ukończyło 3 lat. Były i takie, które nie przeżyły nawet roku. Tych najmłodszych było sześcioro. Izia Markus żyła zaledwie 4 miesiące i 3 dni.

Dla nich wszystkich zakwitną wiosną żółte krokusy: przed budynkiem szkoły przy ul. Matejki oraz w miejscach pamięci, na Pańskim, Ogrodowej i cmentarzu żydowskim, gdzie spoczywa co najmniej pięcioro zamordowanych dzieci. Najwięcej, bo ok. 370 pochowanych jest masowej mogile na Pańskim, przy ul. L.Mroza. 

Sadzenie cebulek krokusów poprzedziły zajęcia na temat Zagłady w Mszanie Dolnej, prezentacja projektu oraz omówienie historii tych nielicznych Ofiar, co do których mamy bliższe informacje: fotografie, wspomnienia, dokumenty. 

W tym roku zasadzonych zostało kolejne 100 cebulek. W projekcie wzięło udział ponad 100 uczniów z klas I i II technikum. Uczniowie z Mszany Dolnej ze swoją nauczycielką, Urszulą Antosz-Rekucką, uczestniczą w projekcie już siódmy rok.