Jiskry w Warszawie. Tym razem, w tej zaszczytnej roli, my

"Yizkor po żydowsku znaczy pamięć, iskry rozświetlają mroki. To zupełnie jak ci ludzie, którzy opiekując się pozostałościami, fragmentami macew, porzuconymi przedmiotami, przywracają pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach swoich miejscowości. Są wśród nich aktywiści, pasjonaci, samotnicy, buntownicy. Łączy ich upór i troska. Ideą nowego programu #Jiskry JCC Warszawa i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce jest umożliwienie warszawskiej i żydowskiej społeczności spotkania tych niesamowitych ludzi"  - tak piszą o projekcie Jiskry, którego gośćmy byliśmy 9.02.2023 w JCC w Warszawie, organizatorzy. Czujemy się zaszczyceni, że znaleźliśmy się wśród "jiskier", że nasze działania nad troską o pamięć i dialog w Mszanie Dolnej, zostały dostrzeżone i docenione zperspekywy stolicy. 
Spotkanie odbyło się w szczelnie wypełnionej publicznością siedzibie JCC Warszawa, a poprowadziła je pani Joanna Fikus ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, które już dwukrotnie wsparło nas finansowo: przy remoncie pomnika Ofiar masowej egzekucji na Panskim w 2022 r. i obecnie, w naszych staraniach po postawienie tam tablicy z wszystkimi nazwiskami zamordowanych. 
Opowiadaliśmy o naszej pracy nad przywracaniem pamięci o żydowskich obywatelach naszego miasta, odpowiadaliśmy na pytania przybyłych. Na koniec wydarzyła się ważna rzecz: młodzi ludzie związani z JCC Warszawa, zaprezentowali odnaleziony przypadkiem plakat ze spektaklu przygotowanego przez Żydowskie Koło Dramatyczne z Limanowej, który miał być prezentowany w Mszanie Dolnej, w budynku strażnicy w 1939 roku! To pokazuje, jak żywe i bogate było żydowskie życie kulturalne w naszym rejonie! Po renowacji znaleziska, obiecano nam porządny skan plakatu. 
Dziękujemy JCC Warszawa i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za zaproszenie, a licznie przybyłym - z Panem Marianem Turskim, Piotrem Puchtą, Dyrektorem Generalnym FODŻ,  Piotrem Wiślickim, Przewodniczącym Zarządu SŻIH, przedstawicielami Forum Dialogu, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Maciejem Kozłowskim, byłym ambasadorem Polski w Izraelu, Aliną Świdowską - córką Adiny Blady-Szwajger i innym osobom drugiego pokolenia ocalonych oraz wszystkim, którym się chciało w ten chłodny, lutowy wieczór przyjść, by posłuchać o naszej trosce o pamięć w Mszanie - serdecznie dziękujemy!