Akademia Kolpinga dla Liderów Społecznych

Wiceprezes naszej Fundacji Sztetl Mszana Dolna, Marek Rekucki, wziął udział w szkoleniu Akademii Kolpinga dla Liderów Społecznych, prowadzonej przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Uczestnikami były osoby działające w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych z całego kraju, zaś celem poszerzenie kompetencji. Odbyło się 8 sesji szkoleniowych: stacjonarnych w Krakowie i Poroninie oraz online. Cały kurs zawierał 120 godzin zajęć w trzech  obszarach wsparcia: CZŁOWIEK-WSPÓLNOTA-PRACA.  Podejmowane zagadnienienia dotyczyły następujących tematów:  zarządzanie organizacją i jej otoczeniem, planowanie strategiczne i kierowanie zespołem, promocja, komunikacja i wizerunek, narzędzia i metody pozyskiwania funduszy,  aspekty formalno-prawne i finansowe,  funkcjonowania organizacji spolecznej. Podsumowanie trwającej od Akademii odbyło się w dniach 17-19. maja br. w Krakowie i Poroninie. Uczestnicy, którzy ukończyli Akademię, otrzymali stosowne Certyfikaty. Mamy nadzieję, że wysiłek włożony w szkolenie zaowocuje jeszcze lepszą pracą i jeszcze większą skutecznością w naszych działaniach.