XXVII Dzień Judaizmu

17. stycznia w Polsce obchodzono już po raz 27. Dzień Judaizmu. Ma on służyć, poznaniu, dialogowi, zbliżeniu wyznawców obydwu religii. Hasłem tegorocznego Dnia było "Szalom, pokój - dar Boga". W całym kraju odbywały się spotkania, celebracje i inne uroczystości. W Mszanie Dolnej postawiliśmy na pracę z młodzieżą. Trzy kolejne grupy obejrzały prezentację o związkach judaizmu z chrześcijaństwem. Młodzież zapoznała się ze znaczeniem tegorocznego hasła Dnia "Szalom, pokój - dar Boga", podstawami dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, ważnymi pojęciami judaizmu. Jednym z elementów warsztatów były "3 tajemnicze M" czyli menora, mezuza i mizrach, poznawane bardzo dosłownie, bo z możliwością wzięcia do ręki, przyjrzenia się i zrozumienia funkcji. Młodzież miała też możliwość zobaczenia talitu, jarmułki, jadu, mini-zwoju Tory. Jedna z grup poświęciła więcej czasu na zapoznanie się z celebracją szabatu chętnie częstowała się specjalnie na tę okazję upieczonymi chałkami. Padły również pytania na temat ostatnich antysemickich ekscesów i święto Chanuki. Co do tego ostatniego święta, umówiliśmy się na osobne zajęcia, zaś pytania o wrogie hasła stały się pretekstem wyjaśnienia niegodziwości antysemityzmu i otwarciem kolejnego ważnego tematu, jakim jest Zagłada. Do tematu wrócimy z młodzieżą (i nie tylko) niebawem. Były to cenne i owocne spotkania.