Wycieczka mieszkańców Mszany Dolnej żydowskimi (i nie tylko) śladami Krakowa

9.06.2024 r. grupa mieszkańców naszego miasta wyruszyła na wycieczkę po żydowskich śladach Krakowa, wśród których są także i te nasze, mszańskie. Przede wszystkim na cmentarzu przy ul. Miodowej, gdzie spoczywają dwaj pierwsi rabini Mszany Dolnej, ojciec i syn: Josef i Natan Dawid Holländerowie. Drugie ważne dla nas miejsce to masowa mogiła Ofiar Zagłady, zamordowanych w Tymbarku jesienią 1942 r. Pośród nich był 16-letni Naftali Zins oraz bracia ocalonego Leiba Gatterera, Izaak i Wolf. Więcej nazwisk nie znamy, ale jest prawdopodobne, że może spoczywać tam nawet kilkadziesiąt osób związanych z naszym miastem. Przy ich mogiłach odmówiliśmy Psalmy, położyliśmy przywieziona z Mszany Dolnej kamyki, zapaliliśmy znicze pamięci. 

Potem przyszła kolej na krakowski Kazimierz; zwiedziliśmy synagogę i cmentarz Remuh, spacerowaliśmy uliczkami wśród urokliwych podwórek, pasaży i licznych synagog. Siły regenerowaliśmy podczas obiadu, jeszcze na Kazimierzu.

Celem wycieczki było pokazanie wielokulturowości miasta i regionu, dalsze kroki poprowadziły nas zatem na Wzgórze Wawelskie, Rynek oraz historyczne budynki Uniwerytetu Jagiellońskiego. Mijaliśmy też wiele krakowskich kościołów, także niekatolickich. Zwiedzanie zakończyliśmy przy Bramie Floriańskiej. To wszystko ważne dla naszej tożsamości narodowej i kulturowej, miejsca.

Cieszymy się, że 32-osobowa grupa naszych uczestników mogła poznać ważne, historyczne konteksty grodu Kraka i jego więzi z żydowską (i nie tylko) historią naszego miasta. 

Wycieczka była częscią 3. edycji naszego projektu edukacyjnego "Opowieść o dwukulturowej, przedwojennej Mszanie Dolnej. Edycja 2024"

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024

Fot. Rachela Antosz-Rekucka, Anna Pękała, Marek Rekucki