Wizyta Radnych Powiatu Limanowskiego na cmentarzu żydowskim i masowej mogile na Pańskim

19.10.2023 r., w ramach pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Limanowskiego, cmentarz żydowski w Mszanie Dolnej odwiedzili Radni Powiatu Limanowskiego: Agnieszka Orzeł, Wojciech Włodarczyk, oraz Marian Wójtowicz, Kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

Goście obejrzeli postęp prac renowacyjnych na cmentarzu, na które nasza Fundacja uzyskała dofinansowanie od Powiatu Limanowskiego. Udali się też na miejsce zbiorowego mordu i mogiły Żydów na Pańskim, gdzie wysłuchali opowieści o martyrologii ludności żydowskiej w naszym mieście. Po miejscach pamięci oprowadził przedstawicieli władz powiatowych wiceprezes naszej Fundacji Sztetl Mszana Dolna, Marek Rekucki. Przedstawił on też krótko nasze działania w trosce o pamięć.

Kwota tegorocznej dotacji z Powiatu Limanowskiego to 20000 złotych, a całkowity koszt wykonanych prac wyniósł ponad 27000 złotych.

Jesteśmy wdzięczni władzom powiatu za zainteresowanie i pomoc. Dziękujemy też wszystkim, którzy wspierają nas w tym ważnym dziele ocalania pamięci o mieszkańcach naszego miasta, gminy, powiatu.

Wśród Żydów zamordowanych w Mszanie Dolnej, były rodziny m.in. z Dobrej, Skrzydlnej, Tymbarku oraz całej Gminy Mszana Dolna, czyli Mszany Górnej, Kasiny Wielkiej, Kasinki Małej, Łostówki, Lubomierza, Raby Niżnej, Olszówki, Podobina, Niedźwiedzia, Poręby Wielkiej, Koniny i wielu innych miejsc

Fot. Mateusz Pietrzak