Spotkanie z kulturą żydowską: wycinanka

25.05.2022 r. w gościnnych progach Biblioteki Miejskiej w Mszanie Dolnej odbyła się prelekcja i warsztaty wycinanki żydowskiej, które przeprowadziła Pani Anna Wencel z Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. Było to już czwarte wydarzenie w ramach naszego projektu "Opowieść o przedwojennej, dwukulturowej Mszanie Dolnej". Wycinanka znana jest w wielu kulturach, także naszych rodzimych, polskich: kurpiowska, łowicka, kaszubska, istnieją też wycinanki góralskie – choć te akurat głównie drewniane, nie papierowe. Wycinanka żydowska różni się od innych przede wszystkim faktem silnego związku z religią. W wielu żydowskich domach znajdowały się kunsztowne wycinanki, zdobiące ściany, okna, modlitewniki. Szczególnie na niektóre święta, np. Szawuot, ozdabiano je w ten sposób. Były także wycinanki z okazji ślubów oraz jako rodzaj amuletów chroniących noworodka i położnicę. To bogactwo kulturalne przepadło wraz z Zagładą, dlatego tak ważne jest przywracanie go, poznawanie, opłakiwanie. W zajęciach wzięło udział 27 osób, z różnych pokoleń; szczególnie cieszy liczny udział młodzieży! Za gościnę dziękujemy pani Dyrektor Biblioteki Miejskiej, Agnieszce Orzeł i Klubowi Seniora, za patronat honorowy Pani Burmistrz Annie Pękale. 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego