Spotkania z mieszkańcami miasta i uczniami szkół

Jako pokłosie udziału w Akademii Opiekunów Pamięci, przygotowaliśmy nasz autorski projekt zapoznania lokalnej społeczności z postaciami mszańskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Stefanią i Józefem Wacławikami. Historia ocalenia przez nich uciekiniera z Zagłady, Maurycego/Mosze Jereda, została przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej, której punktem wyjścia było życie i śmierć mszańskich Żydów. Projekt zaprezentowaliśmy w 2 szkołach: podstawowej i średniej, a 22.11.2021 r. odbyło się także spotkanie z mieszkańcami miasta w Sali Narad Urzędu Miasta, nad którym patronat objęła Pani Burmistrz Anna Pękała, a obecny był wiceburmistrz Michał Grzeszczuk. Łącznie w tych spotkaniach wzięło udział ponad 250 osób, większość to młodzież. Prezentacjom towarzyszyła degustacja chałki i humusu, uczestnicy otrzymali folderki informacyjne oraz notatniki i ekologiczne torby. Na spotkaniach panowała bardzo miła atmosfera, uczestnicy byli aktywni i zainteresowani tematyką, a informacje zwrotne świadczą o tym, że spotkania odbiły się szerokim echem w środowisku lokalnym.