Powstała Fundacja Sztetl Mszana Dolna

W trosce o bardziej skuteczne działania nad ochroną pamięci, dzialaniami edukacyjnymi, opieką nad miejscami martyrologii i in. powołaliśmy Fundację Sztetl Mszana Dolna. Została ona wpisana 15.04.2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,  XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894550. Nasz adres mailowy to sztetl@sztetlmszanadolna.com, adres: siedziby: Fundacja Sztetl Mszana Dolna ul. Stawowa 65, 34-730 Mszana Dolna. Na funkcję prezes została powołana Urszula Antosz-Rekucka, wiceprezesem jest Marek Rekucki - zostali oni także pierwszymi fundatorami. Jeśili chcielibyście Państwo w jakikolwiek sposób nas wspierać, będziemy szczęśliwi i zaszczyceni; zapraszamy do współpracy! A czeka nas wiele wyzwań, jak choćby remont pomnika na masowowej mogile Żydów na Pańskim, uzyskanie swobodnego dojścia do zbiorowego grobu przy u.Ogrodowej czy trwałe upamiętnienie kilkudziesięciu Ofiar Zagłady pogrzebanych w bezimiennych dołach na cmentarzu żydowskim. Dla celów wsparcia finansowego zostało utworzone konto, ktore można znaleźć w zakładce "Zostań darczyńcą"