Opowieść o cmentarzu żydowskim w Mszanie Dolnej

Szkoleniem wolontariuszy i porządkowaniem cmentarza żydowskiego rozpoczęliśmy 19.08.2022 nasz kolejny projekt: "Opowieść o cmentarzu żydowskim w Mszanie Dolnej". Celem projektu jest opieka nad zabytkiem, jakim jest cmentarz żydowski przy ul. Zakopiańskiej w Mszanie Dolnej. Pragniemy stworzyć grupę wolontariuszy, którzy - zapoznawszy się uprzednio z zasadami zachowania na cmentarzu żydowskim, a równocześnie zabytku wpisanym do Krajowego Rejestru Zabytków - podejmą opiekę nad tą unikalną nekropolią. Kolejna część projektu to pieczołowite fotografowanie  wszystkich zachowanych macew.   Równocześnie trwają prace nad skatalogowaniem cmentarza, czego dokonuje doktorantka Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Jolanta Kruszniewska. Ukoronowaniem prac ma być wydana dzięki dofinansowaniu od Narodowego Instytutu Dziedzictwa, publikacja o naszym cmentarzu. Pozycja ukaże się w jezyku polskim i angielskim, zaś odczytane inskrypcje z zachowanych macew pojawią się także w oryginalnym języku hebrajskim. Recenzentką merytoryczną wydania będzie hebraistka Ewa Gordon, którą udało się nam pozyskać do współpracy. 

19.08.2022 podczas pierwszego spotkania na cmentarzu, kilkunastu wolontariuszy poznało zarówno zasady judaizmu, których należy przestrzegac w trakcie prac i przebywania na cmentarzu żydowskim, jak też te odnoszące się do poszanowania nekropolii jako zabytku. Podczas  pracy, wolontariusze skupili się przede wszystkim na uporządkowaniu terenu cmentarza, wygrabieniu trawy, zebraniu gałęzi i wszelkich odpadków. 

W ramach obchodów 80. Rocznicy Zagłady, 21.08.2022 chętni mogli pogłębić także wiedzę dotyczącą cmentarzy żydowskich, symboliki nagrobnej, odczytania konkretnych inskrypcji, podczas oprowadzania po cmentarzu przeprowadzonym przez Jolantę Kruszniewską. Uczestniczyla w nim także pani Ewa Gordon.

Kolejne spotkanie ze sprzątaniem cmentarza planujemy w połowie września 2022. 

„Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa” (grant pozyskał nasz Wiceprezes, Marek Rekucki)

Patronat honorowy nad projektem objęła Burmistrz Miasta Mszana Dolna Anna Pękała, realizowany jest on we współpracy z Urzędem Miasta i Miejską Biblioteką w Mszanie Dolnej oraz Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie, która jest właścicielem cemntarza.

Patronem medialnym projektu jest Telewizja Limanowska TV28

MKiDN_kolor  NID_wspolnie_dla_dziedzictwa_logo Logotyp_czarny Mszana Dolna herb prawidlowy (3) logo-tv28obraz_2022-09-05_211951374