Nasz wiceprezes nominowany do ogólnopolskiej nagrody "Chroniąc pamięć"

W naszej pracy nad pamięcią i dialogiem zdarzają się miłe chwile. Należą do nich momenty docenienia naszych wysiłków. Tym razem dostrzeżone zostało zaangażowanie współzałożyciela i wiceprezesa naszej Fundacji Sztetl Mszana Dolna, Marka Rekuckiego, który został nominowany do nagrody "Chroniąc Pamięć"
"Szanowny Panie,
W imieniu Żydowskiego Muzeum Galicja oraz Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie mam przyjemność przekazać informację, iż został Pan nominowany do tegorocznej nagrody Chroniąc Pamięć. Gratulujemy.
Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się w niedzielę, 23 czerwca o godz. 12:00 w siedzibie Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie, przy ul. Dajwór 18.
(......)
Raz jeszcze gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową pracę oraz zaangażowanie.
Z poważaniem,
Agnieszka Kocur-Smoleń
Chief Programming Officer"
To także dobra okazja, by w tym miejscu podkreślić zasługi Marka, który wniósł nową jakość do naszej pracy, specjalizując się w kontaktach z instytucjami i pozyskiwaniu grantów, co pozwoliło nam m.in. na rozpoczęcie renowacji cmentarza, projektów edukacyjnych czy trwałe upamiętnienia - wyszukuje możliwości, pisze wnioski, pozyskuje środki z wielkim zaangażowaniem, a potem mozolnie je rozlicza, co każdy, kto kiedykolwiek to robił, doceni. Naprawdę trudno przecenić jego zasługi w tych ważnych działaniach!
To już druga osoba z naszego grona z wyróżnieniem "Chroniąc Pamięć" za ocalanie żydowskiego dziedzictwa w Polsce. W 2021 r. nagroda ta trafiła do Urszuli Antosz-Rekuckiej, prezes naszej Fundacji 
Zatem uroczystości dopiero za miesiąc, ale my już doceniliśmy naszego Mistrza stosowną statuetką, a nawet okolicznościowym limerykiem 😉 Wiwat nasz GrantMaster/Mastergrant!