Nadanie imienia ważnego świadka historii nowemu rondu w Mszanie Dolnej i promocja jego wspomnień w bibliotece

W przeddzień narodowego Święta Niepodległości, dzień po Międzynarodowym Dniu Przeciw Faszyzmowi, dokładnie w 110. urodziny Aleksandra Kalczyńskiego, zasłużonego mieszkańca Mszany Dolnej, odbyło się nadanie jego imienia rondu przy ul.Orkana. Było to zwieńczenie naszej inicjatywy upamiętnienia tej ważnej dla Mszany Dolnej postaci. Pan Aleksander, bohater antyhitlerowskiego podziemia, więzień obozów Zagłady w Auschwitz-Birkenau i Sachsenhausen to świadek pamięci o przedwojennej Mszanie. W swoich wspomnieniach z serdecznością wspomina żydowskich sąsiadów i przyjaciół. Jego świadectwo to dla nas cenny materiał historyczny przy badaniu dziejów mszańskich Żydów. Muzeum Auschwitz-Birkenau wydało niedawno wspomnienia Pana Aleksandra, połączyliśmy więc uroczystości upamiętniające z promocją tej ważnej książki. Spotkanie w Miejskiej Bibliotece poprowadziła prezez naszej Fundacji, Urszula Antosz-Rekucka, a jej rozmówczynią była córka Aleksandra, Maria Kalczyńska-Sułowska. Na spotkanie przybyła także licznie cała rodzina Kalczyńskich, 3 pokolenia, z najmłodszymi wnukami - prawnukami Aleksandra. Licznie zgromadzona publiczność miała możliwość zaopatrzenia sie w pięknie wydane wspomnienia. W uroczystościach wzięły udział władze miasta, gminy i sąsiednich gmin, ksiądz proboszcz Jerzy Raźny, zaś rangi uroczystości nadania imienia Pana Aleksandra rondu w Mszanie, dodała obecność jednstki Strzelców przy ZSTI, z dowódcą ppor. Bogdanem Schmidtem i Przemysławem Małyszem.