Na cmentarzu żydowskim z naszą ekspertką, Jolantą Kruszniewską

Jak Państwo wiecie,  katalogowanie cmentarza żydowskiego to przede wszystkim dzieło judaistki, doktorantki UJ, Joli Kruszniewskiej. Odczytuje i opisuje każdą macewę, tworzy indeks nagrobków, dzięki jej pracy nasz cmentarz trafił na ogólnopolską stronę cmentarzy żydowskich: http://cmentarze-zydowskie.pl/mszanadolna.htm Jola dotychczas jednak współpracowała z nami na odległość, gdyż czasowo mieszka poza Polską. Jakże zatem radowaliśmy się, mogąc gościć ją wreszcie w Mszanie Dolnej! Oczywiście, lwią część wspólnego czasu spędziliśmy na cmentarzu żydowskim. Joli towarzyszył mąż, Robert Grzonka, wspierając ją m.in. w fotografowaniu nagrobków – mamy nadzieję wkrótce podzielić się z Państwem efektami. Podczas prac na cmentarzu dokonaliśmy także odkrycia: spod warstwy darni wyłoniła się kolejna macewa, dotychczas nie ujęta w zestawieniu! To będzie już 35. opisany przez Jolę nagrobek. Mieliśmy także szczęście wspólnie spędzić Erew Rosz HaSzana w naszym domu.